Το Μουσείο Καβάλας κατασκευάστηκε το 1963-64 από τους καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δ. Φατούρο και Γ. Τριανταφυλλίδη.

Ήδη έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης η επέκταση του Μουσείου Καβάλας η μελέτη της οποίας συντάχθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του καθηγητή Δ. Φατούρου.

Στο Μουσείο υπάρχουν οι συλλογές:

Προϊστορικών ευρημάτων.
Ευρημάτων ανασκαφών Νεάπολης.
Ευρημάτων Αμφίπολης.

Δωρεάν είσοδο: Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σχολών  των Κρατών-Μελών της ΕΕ και των Χωρών εκτός της ΕΕ με την επίδειξη της ISIC.

Διεύθυνση

Η διεύθυνση:

Καβάλα 654 03

GPS:

40.93608247606664, 24.40365614716734

Τηλέφωνο:
E-mail:

-