Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου βρίσκεται στην είσοδο της πόλεως για τον ερχόμενο από τα Μεσόγεια. Πρόκειται για ισόγειο κτίριο της δεκαετίας του 1970. Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο αίθουσες, το αίθριο και περιμετρικά του αιθρίου. Στο κτίριο στεγάζονται επίσης, αποθήκες και εργαστήριο συντήρησης αρχαιοτήτων. Το Μουσείο επισκέπτονται πολλά σχολεία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Δωρεάν είσοδο: Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σχολών  των Κρατών-Μελών της ΕΕ  με την επίδειξη της ISIC.

Μειωμένο εισιτήριο: Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σχολών, των Χωρών εκτός της ΕΕ με την επίδειξη της ISIC.

Διεύθυνση

Η διεύθυνση:

Λαύριο 195 00

GPS:

37.716829356477945, 24.05391311962603

Τηλέφωνο:
E-mail:

-