Οι συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν έργα τέχνης και συναθροίσεις από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από το 1912 από την Υπηρεσία Αρχαιοτήτων της Ελλάδας σε όλη τη Μακεδονία.

Δωρεάν είσοδο: Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σχολών  των Κρατών-Μελών της ΕΕ  με την επίδειξη της ISIC.

Μειωμένο εισιτήριο 50%: Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σχολών, των Χωρών εκτός της ΕΕ με την επίδειξη της ISIC.