Σήμερα στο Μουσείο του Μεγάρου Γκύζη φιλοξενούνται πέντε Μόνιμες Συλλογές. Συγκεκριμένα:

  • Συλλογή αυθεντικών χαρακτικών
  • Συλλογή παλαιών ιστορικών θηραϊκών εγγράφων. Στην ΄Εκθεση παρουσιάζονται έγγραφα που ανήκουν στο Αρχείο της Καθολικής Επισκοπής Σαντορίνης, το οποίο έχει διαιρεθεί σε δύο μεγάλα τμήματα. Το Πολιτειακό και το Εκκλησιαστικό. Το Πολιτειακό τμήμα περιέχει περίπου 3.500 έγγραφα, διαθήκες, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μαρτυρίες, παροχές πατριμονίου, ανταλλαγές και δάνεια. Το Εκκλησιαστικό τμήμα περιέχει λυτά έγγραφα αναφερόμενα στη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας, κυρίως όμως περιέχει βιβλία γάμων, βαπτίσεων και θανάτων. Γενικά, πρόκειται για έγγραφα ιδιωτικά και δημόσια, γραμμένα τα περισσότερα στα ελληνικά και μάλιστα στο τοπικό ιδίωμα. Δεν λείπουν όμως και μερικά στα οθωμανικά, τα λατινικά και τα ιταλικά. Με τα έγγραφα που επιλέξαμε και παρουσιάζονται εδώ προσπαθήσαμε να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής στο νησί από τα τέλη του 16ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου.
  • Συλλογή έργων ζωγραφικής, δωρεά του ζεύγους Πίντου
  • Συλλογή παλαιών φωτογραφιών της Σαντορίνης
  • Συλλογή πετρωμάτων της Σαντορίνης

Με τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC έχεις έκπτωση 50%!!

Διεύθυνση

Η διεύθυνση:

Φηρά 847 00 Σαντορίνη

GPS:

36.42128143355085, 25.430604992959047

Τηλέφωνο: